Privacy Policy

Základní ustanovení

Veškeré osobní údaje evidované a zadané na webu www.mozajkaaa.art jsou spravovány správcem, kterým je:
Adéla Černá označována také jako „Ajkaaa“ případně „MozAjkaaa“
IČ:11773367 se sídlem Domanín 84, 69683, Domanín
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku ve Veselí nad Moravou od 24.08.2021

(dále jen jako: správce)

Správce zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. V případě, že budete svůj souhlas chtít odvolat, nebo se nás na cokoli zeptat, můžete nám napsat prostřednictvím emailu:
[email protected]

Druhy zpracovávaných osobních údajů

 1. Jméno, příjmení
 2. Adresa
 3. Telefonní číslo
 4. Emailová adresa
 5. Další údaje identifikované, nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je například IP adresa zařízení, lokalizační údaje, síťový identifikátor, reklamní ID a další obdobné údaje

Způsob získání a využití osobních údajů

 1. Osobní údaje, které poskytla správci fyzická osoba prostřednictvím kontaktního formuláře, tyto údaje jsou využity výhradně pro odpověď na Vámi zaslanou zprávu.
 2. Osobní údaje pro uzavření kupní smlouvy a její plnění, tyto údaje jsou využity pro plnění smluvních závazků správce vůči zadavateli objednávky.

(Dále jen jako osobní údaje)

 1. Technické údaje, které odeslalo zařízení během připojení na webové stránky, tyto údaje jsou využity pro bezproblémovou a bezpečnou funkčnost webových stránek.

(Dále jen jako technické údaje)

Zákonné důvody a účely zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Berte prosím na vědomí, že pro vyřízení Vaší objednávky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem jsou při objednávce vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je tak nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Doba uchování osobních údajů

 1. Veškeré osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění práv a povinností vyplívajících z uzavření kupní smlouvy jsou uchovávány po dobu 5 let.
 2. Veškeré technické údaje zjištěny během návštěvy webových stránek jsou uchovávány 2 roky.

Po uplynutí výše uvedených termínů správce osobní údaje v souladu s výše uvedeným odstavce vymaže ze své databáze.

Třetí strany zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje jsou uchovávány na vyhrazeném prostoru serveru, který zřizuje:
Imeow.cz – IČ: 08699127 – Bílkova 855/19 Praha 110 00 – [email protected]

(dále jen jako správce serveru)

Správce serveru se zaručuje nakládat se svěřenými daty důvěrně a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů správce, a to pouze za účelem poskytnutí nezbytné technické podpory a správy webových stránek správce osobních údajů.

Pro analýzu návštěvnosti webových stránek používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. Google Analytics používá soubory cookies*, které umožňují analýzu Vašeho používání našich internetových stránek, takto vygenerované soubory cookies* jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google Inc. v USA a tam uloženy. Google Inc. bude jménem správce využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše údaje nebudou spojovány s jinými údaji společnosti Google Inc. ani předány dalším stranám.

Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím pole „Souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů“ prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2021.

* Cookie: Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

Copyrighted Image