Smluvní podmínky

Platné od 24.8.2021

1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), prodávajícím, kterým je: Adéla Černá IČ: 11773367, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku ve Veselí nad Moravou od 24.08.2021, sídlem: Domanín 84, 69683, Domanín. Dále uváděna též jako autor.

2. Základní ustanovení

 1. Všechna díla obsahují podpis autora, tento podpis je zakázáno jakkoli upravovat či odstraňovat.
 2. Realizace Vaši zakázky může být vysílána živě (na platformě Twitch.tv) nebo sdílena na jiných sociálních sítích, pokud se nedomluvíme před začátkem zakázky jinak – např. pokud je zakázka darem.
 3. Všechny ceny v sekci “Chci zakázku” jsou orientační, konečnou cenu stanovíme společně až dle konkrétního zadání díla, případné další úpravy mohou být také za příplatek.
 4. Mám právo odmítnout každou zakázku, kterou z jakýchkoliv důvodů nechci přijmout.

3. Platba

 1. Platby přijímám na účet přes fakturu, po domluvě je možné platit také skrze Paypal.
 2. Zakázky mohou být zaplaceny buď 100% částky předem (po potvrzení náčrtu) nebo 50% po potvrzení náčrtu a 50% po zhotovení zakázky (avšak před odesláním plných souborů).
 3. Nezasílejte mi prosím platby, dokud jsme se společně nedomluvili a nepřijala jsem vaši zakázku a nevystavila fakturu. Donate/dar během živého vysílání také neslouží jako platba za zakázku.

4. Revize – opravy a změny díla

 1. Revize jsou zdarma do doby, než je dílo dokončeno. V nejlepším případě se budu s Vámi snažit vyřešit vše vyřešit již ve fázi náčrtu. Revize finálního díla jsou dále za individuální poplatek závisející na rozsahu požadované změny. Tato část obchodních podmínek se nevztahuje na reklamace, např.: Jestliže půjde o změnu finálního díla kvůli tomu, že jsem špatně pochopila popis či na něco zapomněla.

5. COPYRIGHT – autorská práva a zásady použití

 1. Umělec vlastní práva na finální dílo i po dokončení zakázky a práva nepřechází na kupujícího. Umělec může i nadále dílo užívat například v následujících situacích:
  1. Propagovat se tímto produktem
  2. Vytvářet s použitím tohoto díla své produkty
  3. Sdílet toto dílo dále např.: Sociální sítě, webové stránky apod.
 2. Kupující má právo:
  1. Používat toto dílo pro osobní použití (sdílet jej na sociální sítě, nahrávat na web, používat jako profilový obrázek,…)
  2. Vytisknout dílo a považovat charakter za vlastní, pokud se nejedná o fanart, ale nesmí považovat dílo za své.
  3. Použít toto dílo na vlastní propagaci (stále nesmíte odstranit můj podpis, avšak jinak uvádět jméno autora nemusíte, i když za to budu vděčná).
  4. Používat toto dílo na svém Youtubu/Twitchi a dalších výdělečných stránkách, pokud toto dílo není hlavním předmětem výdělku.
 3. Za porušení autorských práv se považuje:
  1. Reprodukce/používání uměleckého díla chráněného autorskými právy – tzn. šířit dále toto dílo za účelem zisku.
  2. Nárokování kresby jako své vlastní
  3. Odstraňování podpisu z kresby
  4. Změna kresby bez mého souhlasu

6. VRÁCENÍ PENĚZ – zrušení objednávky

 1. Právo na plné vrácení peněz máte pouze do momentu, než je Vám z mé strany potvrzen začátek práce na zakázce.
 2. Dle §1837 občanského zákoníku zejména písmena a) a l), nemůžete odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní, tj.: Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy bylo li zboží vytvářeno, nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 3. V případě poručení autorských práv umělce, ztrácí kupující veškerá další práva na užití díla bez nároku na vrácení peněz.

7. Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud budete mít pocit, že jsem něco zanedbala, nebo porušila některou z povinností, kterou nám ukládá kupní smlouva, můžete využít pro řešení takovýchto sporů mimosoudní řešení, které zajišťuje Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, nebo Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Proces a doručení

 1. Když začnu na zakázce, dám vám tuto informaci vědět a následně ztrácíte právo na vrácení peněz (viz výše).
 2. Když pracuji na vaší zakázce, budu dělat revize, abych vyhověla vašim přáním co nejlépe. (viz 4. bod) Většinou jde o nejméně dva náčrty – vždy vám tedy dám na výběr, ale máte právo (a budu ráda) na jakékoliv poznámky, co upravit. Doporučuji, abyste se ujistili, že vám náčrt vyhovuje, ať neplatíte za revize po dokončení zakázky.
 3. V průběhu revizí vám budu zasílat rozpracovanou práci a tyto soubory budou v menší kvalitě než finální práce a mohou obsahovat vodoznak.
 4. Čas zpracování zakázky se může lišit, ale bývá nejčastěji od 1 týdne do 2 měsíců. Nad 1 měsíc to bývá pouze z nečekaných důvodů jakožto je např. nemoc, rodinné záležitosti atd. Vždy vám dám vědět můj odhad ohledně času, kdy budu moct zakázku dodat.
 5. Jakmile je dílo hotové, dostanete obrázek v plném rozlišení (.pdf) společně s verzí, která je vhodná na sdílení na internet (.png), pokud se nedomluvíme jinak. Fyzické kopie digitálních maleb neposkytuji.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá výše uvedená ujednání mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím se řídí právním řádem České republiky a pokud vztah vzniklý na základě kupní smlouvy obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se dále řídí právním řádem České republiky a nejsou tímto dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Co dostanete?

 • Návrhy/makety, ze kterých si musíte vybrat, s čím budeme pokračovat (v závislosti na složitosti provize může být méně nebo více návrhů).
 • Skici a/nebo konečné náčrty, které musíte přijmout, než budu pokračovat v práci. Jinak je mohu nazvat také jako “thumbnails” – náhledy.
 • Nahlédnutí a společná domluva ohledně barevného plánu (v závislosti na složitosti objednaného díla).
 • Soubor s úplným rozlišením (plná velikost formátu při 300 DPI) finálního výkresu a menší verze pro internetový upload (72DPI). Formáty PDF, PNG a jinak dle domluvy.
 • V případě emotikon platí stejná práva, pouze se mění velikost souborů co dostanete, emotikony na Twitch vám zašlu ve velikosti 500x500px, jelikož si je Twitch už umí zmenšit. Podle domluvy však mohu dodat všechny potřebné velikosti.
 • V případě sub badge či cheer badge emotikon se tato velikost mění na 18x18px, 36x36px a 72x72px. Všechny tyto variace dostanete u každého zakoupeného díla – emotikonu.
 • V případě tradiční kresby či malby na plátno půjde většinou také o digitální návrhy, postup je tedy stejný – až mi odsouhlasíte návrh, přecházím k práci na plátno či papír.

Obchodní podmínky jsou závazné pro každou objednávku a na požadavky o jejich zmírnění nebude brán zřetel v těchto případech mě prosím ani nekontaktujte. 

 

Copyrighted Image