Kalendář 2023

Objednávky

Kalendář bylo možné zakoupit v předprodeji do: 23.11.2022.
Doručení proběhne následně nejdéle do: 16.12.2022.

Popis Slovanská mytologie

Jde o soubor předkřesťanských slovanských představ a příběhů o stvoření světa, bozích, démonech a jiných bytostech.

Znalosti o Slovanech jako našich předcích jsou limitovány, protože se mnoho písemných pramenů nezachovalo. Veškeré informace se dále předávají hlavně slovně  v podobě pověstí, pohádek apod.

I přesto se některé tradice a pověsti drží nadále a i v dnešní době se na našem území pohybují stovky lidí označujících se za pohany, kteří stále věří ve slovanské bohy a udržují staré rituály naživu.

Slované dělili rok do dvou částí – letní a zimní, přičemž každé období během roky mělo svoje důležité události a slavnosti. Koloběh přírody byl takový předchůdce stále se opakujícího kalendáře, který se odvíjel od jednotlivých ročních dob.

Propojila jsem tedy bohy a bytosti, které se nějak pojí s měsícem našeho kalendářního roku a o každém dodala krátký popis a zajímavosti.

Specifika
  • kalendář formátu A3
  • 13 stran
  • kroužková vazba s bílou spirálou
  • podpora poslední strany kartonem

Obrázek chráněný autorským právem